3. Formalno ispitivanje

(i) DZIV kao prijamni ured prema EPC-u

DZIV je prijamni ured za europske prijave patenata koje, od datuma stupanja na snagu EPC-a u Hrvatskoj, podnose hrvatski državljani.

(ii) Postupak potvrđivanja europskih patenata u nacionalnoj fazi pri DZIV-u

Formalnosti koje se obavljaju u odnosu na europske patente u Hrvatskoj slične su formalnostima koje se obavljaju u odnosu na prošireni europski patent.

Članak 108.e. stavak 2. ZOP-a propisuje:

«U roku od 3 mjeseca od datuma objave podatka o priznavanju europskog patenta, nositelj patenta mora dostaviti Zavodu:

zahtjev za upis europskog patenta u Registar patenata (obrazac PE, stranica 1-2),

patentni spis europskog patenta kako je objavljen u službenom glasilu EPO-a,

prijevod tog patentnog spisa na hrvatski jezik,

platiti propisanu upravnu pristojbu i naknadu troškova za objavu i tiskanje prijevoda spisa europskog patenta na hrvatski jezik».

Odjel za pravne poslove DZIV-a provjerava jesu li sve te radnje obavljene.

Dodjeljuje se broj hrvatskog spisa, npr. P20060200T (T za prijevod europskog patenta).

Izdaje se rješenje o upisu europskog patenta u hrvatski Registar patenata.