4. Objava prijevoda europskih patenata

Ako je udovoljeno svim formalnim uvjetima, tiska se prijevod europskog patenta, npr., HR P20060200T1.

Podaci iz rješenja upisuju se u hrvatski Registar patenata i objavljuju se u službenom glasilu.