8. Objava izdanih svjedodžbi i odbijenih zahtjeva za izdavanje svjedodžbe

Zavod u službenom glasilu objavljuje podatke o izdavanju svjedodžbe, odnosno o odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe te o prestanku važenja svjedodžbe - članak 11. Uredbe (EZ) br. 469/2009 i članak 11. Uredbe (EZ) br. 1610/96.

Podaci koji se objavljuju definirani su Pravilnikom (članak 43. i 44. POP-a).

Podaci o svjedodžbi upisuju se u Registar svjedodžbi o dodatnoj zaštiti - članak 42. POP-a.

Podaci o svjedodžbi upisuju se i u Registar patenata - članak 26. stavak 2. točka 25. POP-a.