Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. rujna 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.8.2019.
1.1.1992.-
31.8.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 1019 31.457
Strani 25.019 65 25.084
Ukupno 55.457 1084 56.541
PATENTI
Domaći 8.003 128 8.131
Strani 8.861 12 8.873
Ukupno 16.864 140 17.004
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 86 5.387
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 88 6.457
SVEUKUPNO 78.690 1.312 80.002
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. rujna 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.969 13.116 27.085
  Prema Madridskom ugovoru     82.067
Ukupno žigovi   109.152
Patenti   93 9.546 9.639
Konsenzualni patenti   277 30 307
Ukupno patenti   9.946
Industrijski dizajn   1.171 237 1.408
  Prema Haškom sporazumu     2.402
Ukupno industrijski dizajn   3.810
SVEUKUPNO 122.908