Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 03. srpnja 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
30.6.2018.
1.1.1992.-
30.6.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 564 29.936
Strani 24.832 91 24.923
Ukupno 54.204 655 54.859
PATENTI
Domaći 7.881 66 7.947
Strani 8.847 8 8.855
Ukupno 16.728 74 16.802
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 89 5.247
Strani 1.062 2 1.064
Ukupno 6.220 91 6.311
SVEUKUPNO 77.152 820 77.972
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 03. srpnja 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.002 13.799 27.801
  Prema Madridskom ugovoru     86.275
Ukupno žigovi   114.076
Patenti   104 8.264 8.368
Konsenzualni patenti   306 31 337
Ukupno patenti   8.705
Industrijski dizajn   1.173 265 1.438
  Prema Haškom sporazumu     2.588
Ukupno industrijski dizajn   4.026
SVEUKUPNO 126.807