Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 03. travnja 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
31.3.2018.
1.1.1992.-
31.3.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 297 29.669
Strani 24.832 51 24.883
Ukupno 54.204 348 54.552
PATENTI
Domaći 7.881 29 7.910
Strani 8.847 3 8.850
Ukupno 16.728 32 16.760
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 36 5.194
Strani 1.062 0 1.062
Ukupno 6.220 36 6.256
SVEUKUPNO 77.152 416 77.568
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 03. travnja 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.039 13.977 28.016
  Prema Madridskom ugovoru     87.588
Ukupno žigovi   115.604
Patenti   107 7.969 8.076
Konsenzualni patenti   310 31 341
Ukupno patenti   8.417
Industrijski dizajn   1.195 276 1.471
  Prema Haškom sporazumu     2.726
Ukupno industrijski dizajn   4.197
SVEUKUPNO 128.218