Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 01. veljače 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.1.2017.
1.1.1992.-
31.1.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 70 28.191
Strani 24.647 16 24.663
Ukupno 52.768 86 52.854
PATENTI
Domaći 7.733 6 7.739
Strani 8.836 2 8.838
Ukupno 16.569 8 16.577
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 7 5.008
Strani 1.061 0 1.061
Ukupno 6.062 7 6.069
SVEUKUPNO 75.399 101 75.500
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 01. veljače 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.926 14.666 28.592
  Prema Madridskom ugovoru     92.742
Ukupno žigovi   121.334
Patenti   143 6.460 6.603
Konsenzualni patenti   326 36 362
Ukupno patenti   6.965
Industrijski dizajn   1.242 320 1.562
  Prema Haškom sporazumu     3.192
Ukupno industrijski dizajn   4.754
SVEUKUPNO 133.053

 

Ispiši stranicu