Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. svibnja 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
30.4
.2022.
1.1.1992.-
30.4.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

381

34.777
Strani 25.835 90 25.925
Ukupno 60.231 471 60.702
PATENTI
Domaći 8.392 39 8.431
Strani 8.899 3 8.902
Ukupno 17.291 42 17.333
UPORABNI MODELI
Domaći 41 5 46
Strani 11 0 11
Ukupno 52 5 57
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 31 5.736
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 31 6.809
SVEUKUPNO 84.352 549 84.901
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. svibnja 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.411 11.742 26.153
  Prema Madridskom ugovoru     71.679
Ukupno žigovi   97.832
Patenti   74 12.154 12.228
Konsenzualni patenti   261 24 285
Ukupno patenti   12.513
Uporabni modeli   23 11

34

Industrijski dizajn   998 199 1.197
  Prema Haškom sporazumu     2.068
Ukupno industrijski dizajn  

3.265

SVEUKUPNO 113.644

 

Ispiši stranicu