Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. prosinca 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
30.11
.2022.
1.1.1992.-
30.11.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

1332

35.728
Strani 25.836 224 26.060
Ukupno 60.232 1.556 61.788
PATENTI
Domaći 8.392 118 8.510
Strani 8.899 8 8.907
Ukupno 17.291 126 17.417
UPORABNI MODELI
Domaći 41 21 62
Strani 11 3 14
Ukupno 52 24 76
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 115 5.820
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 115 6.893
SVEUKUPNO 84.353 1.821 86.174
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. prosinca 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.549 11.459 26.008
  Prema Madridskom ugovoru     69.445
Ukupno žigovi   95.453
Patenti   76 12.445 12.521
Konsenzualni patenti   256 16 272
Ukupno patenti   12.793
Uporabni modeli   31 12

43

Industrijski dizajn   959 177 1.136
  Prema Haškom sporazumu     1.932
Ukupno industrijski dizajn  

3.068

SVEUKUPNO 111.357
Ispiši stranicu