Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 02. ožujka 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
28.2.2017.
1.1.1992.-
28.2.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 173 28.294
Strani 24.647 42 24.689
Ukupno 52.768 215 52.983
PATENTI
Domaći 7.733 13 7.746
Strani 8.836 3 8.839
Ukupno 16.569 16 16.585
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 25 5.026
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 26 6.088
SVEUKUPNO 75.399 257 75.656
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 02. ožujka 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.912 14.643 28.555
  Prema Madridskom ugovoru     92.354
Ukupno žigovi   120.909
Patenti   143 6.557 6.700
Konsenzualni patenti   334 36 370
Ukupno patenti   7.070
Industrijski dizajn   1.219 314 1.533
  Prema Haškom sporazumu     3.131
Ukupno industrijski dizajn   4.664
SVEUKUPNO 132.643

 

Ispiši stranicu