Priručnici

Priručnik za pretraživanje i ispitivanje u području patenata i Priručnik za ispitivanje žigova, izdani su 2007. godine u okviru projekta Jačanje sustava provedbe intelektualnog vlasništva, CARDS za Republiku Hrvatsku, uz stručnu pomoć Europskog patentnog ureda (EPO) i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Cilj Priručnika za pretraživanje i ispitivanje u području patenata jest unaprijediti znanje ispitivača i ostalih korisnika hrvatskog patentnog sustava o postupku pretraživanja i ispitivanja u području patenata. Ovaj je Priručnik od interesa za ovlaštene patentne zastupnike, istraživačke institute i sveučilišno osoblje, hrvatske individualne izumitelje i udruge izumitelja. Iako se u priručniku nastojalo detaljno objasniti sve pojedinosti koje su od temeljne važnosti za poslove pretraživanje i poslove ispitivanja u području patenata u izvanrednim situacijama potrebno je posavjetovati se sa stručnjacima iz DZIV-a.

Svrha Priručnika za ispitivanje žigova je pružanje podrške ispitivačima žigova i ostalim korisnicima sustava intelektualnog vlasništva u interpretaciji Zakona o žigu i implementirajućih propisa. Svako poglavlje priručnika daje upute o postupanjima u pojedinim fazama postupka, međutim primjena Priručnika ne smije se shvatiti doslovno. Svaki slučaj odnosno prijava žiga treba se razmatrati zasebno uzimajući u obzir sve relevantne faktore.

Ispiši stranicu