2.3.8 Jamstveni žig (čl. 54. Zakona o žigu)

Kao jamstveni žig može se zaštititi svaki znak u smislu članka 2. Zakona koji je namijenjen za označavanje kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga. Nositelj jamstvenog žiga nije ovlašten na samostalnu uporabu jamstvenog žiga, već je ovlašten odobravati i nadzirati takvu uporabu u odnosu na poduzetnike koji prema Ugovoru o jamstvenom žigu imaju ovlaštenje na uporabu.

Podnositelj jamstvenog žiga uz prijavu mora podnijeti Ugovor o jamstvenom žigu.

Podnositelj mora odrediti da li traži registraciju zajedničkog ili jamstvenog žiga. Posebno će se provjeriti da li su za zajednički ili jamstveni žig plaćene pristojbe i troškovi u dvostrukom iznosu.