2.3 Dodatni uvjeti

Uz gore navedene uvjete, prije upućivanja prijave u postupak supstancijalnog ispitivanja, formalni ispitivač mora utvrditi da prijava sadrži sljedeće (čl. 2. st. 1. Pravilnika):

 1. zahtjev za registraciju žiga;
 2. ime i adresu podnositelja prijave;
 3. ime i adresu zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
 4. naznaku razreda proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
 5. podatke o zatraženom pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva;
 6. prikaz znaka koji se želi registrirati;
 7. naznaku da se traži registracija verbalnoga znaka, ako se traži registracija verbalnoga znaka;
 8. naznaku da se traži registracija figurativnoga znaka, ako se traži registracija figurativnoga znaka;
 9. naznaku da se traži registracija trodimenzionalnoga znaka, ako se traži registracija trodimenzionalnoga znaka;
 10. naznaku da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, ako se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja;
 11. naznaku da se traži registracija druge vrste znaka, ako se traži registracija druge vrste znaka;
 12. naznaku da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji;
 13. transliteraciju znaka, ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske;
 14. naznaku da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga;
 15. naznaku da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga;
 16. potpis ili pečat podnositelja prijave ili potpis ili pečat njegova zastupnika.

Ove podatke podnositelj može navesti na obrascu Zavoda (Ž-1) ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Uz gore navedeno podnositelj mora podnijeti i (čl. 2. st. 3. Pravilnika):

 1. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija;
 2. dokaze o pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva;
 3. ugovor o zajedničkome ili jamstvenom žigu ako se traži registracija zajedničkoga ili jamstvenoga žiga;
 4. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

Podnositelj u prijavi za registraciju žiga može navesti opis znaka i njegov prijevod na hrvatski jezik.

2.3.1 Podnositelj prijave (čl. 3. Zakona)

2.3.2 Zastupnik

2.3.3 Naznaka i lista proizvoda i usluga (čl. 2., st. 1. i 2. Pravilnika, čl. 10. st. 1. Pravilnika)

2.3.4 Pravo prvenstva

2.3.5 Naznaka i izgled znaka

2.3.6 Transliteracija znaka (čl. 2. st. 1. t. 13. Pravilnika)

2.3.7 Zajednički žig (čl. 53. Zakona)

2.3.8 Jamstveni žig (čl. 54. Zakona o žigu)

2.3.9 Potpis (čl. 33. Pravilnika)

2.3.10 Pristojbe i troškovi (čl. 69. Zakona)

2.3.11 Opis znaka i prijevod (čl. 2. st. 4. Pravilnika)

2.3.12 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona)

Ispiši stranicu