15.1.2019.

Pojašnjenje odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 106/2018) u vezi usluga i povezanih autorskih prava

U svjetlu stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 106/2018) i mnogobrojnih obraćanja korisnika Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje: DZIV) u vezi njegove primjene, DZIV objavljuje pojašnjenje u vezi članka 6. stavka 2 točke z).
 

pročitaj više

Savjetovanje s javnošću   Javna nabava   Pravo na pristup informacijama      
    Središnji državni portal