Skup računala povezanih međusobno i s centralnim računalom

Korisne poveznice

1. Oblici(područja) intelektualnog vlasništva
Autorsko pravo i srodna prava
Patent
Žig
Industrijski dizajn
Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti
Topografija poluvodičkih proizvoda
Ostali oblici IV
2. Uredi za intelektualno vlasništvo u svijetu
Nacionalni uredi
Međunarodne organizacije
3. Ostala nadležna tijela za intelektualno vlasništvo u RH
MPVGRR(zemljopisne oznake)
Zavod za sjemeničarstvo(zaštita biljnih sorti)
Carinska uprava
Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Informacijski servisi s bazama podataka
Informacijski servisi
5. Transfer tehnologije
Transfer tehnologije
Inovacije i R&D
6. Ostale korisne poveznice
Primjer
Časopisi
Udruge inovatora i autora
Ispiši stranicu