Skup računala povezanih međusobno i s centralnim računalom

Udruge inovatora i autora

 

Hrvatska zajednica tehničke kulture
Odbor za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva

 

 

Hrvatska autorska agencija
zaštita literarnih, umjetničkih i drugih djela

 

 

Hrvatski savez inovatora
zajedničke stranice Saveza inovatora i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo

 

 

Hrvatsko udruženje programera
udruga programera

 

 

Savez inovatora Zagreba
udruga inovatora

 

 

Tehnološki park Zagreb d.o.o.
visoke tehnologije, informatika, inovacije, razvoj, poduzetništvo

 

 

Udruga inovatora Hrvatske
nacionalna asocijacija pojedinaca i udruga inovatora iz cijele RH

 

 

Zajednica tehničke kulture Rijeka
udruga za tehničku kulturu

 

 

Zajednica tehničke kulture Valpovo
udruga za tehničku kulturu

 

  International Federation of Inventors' Associations - IFIA
međunarodna federacija udruga izumitelja
 
  United Inventors Association
američka neprofitna organizacija za potporu inovatorima
 

 

Ispiši stranicu