Službenik za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka  i o slobodnom kretanju takvih podataka  te o stavljanju izvan snage  Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: “GDPR uredba“), Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, (dalje u tekstu: „DZIV“) imenovao je službenika za zaštitu podataka koji:

 • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike DZIV-a o njihovim pravima i obvezama propisanim GDPR uredbom te drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka; 
 • prati poštivanje GDPR odredbi te drugih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka;
 • osposobljava i educira zaposlenike DZIV-a  o pravima i obvezama vezano uz zaštitu osobnih podataka;
 • provodi sve potrebne aktivnosti u svezi implementacije odredbi GDPR uredbe i drugih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka u poslovanje DZIV-a;
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
   

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:

Nino Cvitan, dipl. iur.
tel. 01/6106-955
e-mail: dpo@dziv.hr

 

 

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst ) Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka koji:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
 • vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Nino Cvitan, dipl.iur.
tel. 01/6106-955
e-mail: nino.cvitan@dziv.hr

Ispiši stranicu