Programi obrazovanja za malo i srednje poduzetništvo

Seminari i predavanja DZIV-a

Poznavanje intelektualnog vlasništva, njegove zaštite te primjene  u poslovanju, od iznimnog je značaja za uspješno poslovanje malih i srednjih poduzeća (MSP).

Akademija za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (Akademija) niz godina provodi seminare i radionice o intelektualnom vlasništvu za predstavnike ove skupine korisnika - samostalno te u okviru Europskih programa i projekata: Program IP4INNO i Projekt VIP4SME.

Pored postojećih radionica i seminara Akademija od ove godine provodi redovite specijalizirane module / webinare namijenjene MSP-ovima koji obuhvaćaju (pre)poznavanje i korištenje intelektualnog vlasništva u poslovanju, zaštitu različitih oblika industrijskog vlasništva (patent, uporabni model, znakovi razlikovanja-žigovi,industrijski dizajn, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti) neformalne oblike intelektualnog vlasništva kao alata u poslovanju, zaštitu autorskog i srodnih prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Kao predavači na webinarima sudjeluju djelatnici i stručnjaci za intelektualno vlasništvo iz Zavoda.

Moduli se održavaju na daljinu putem internetske platforme MS Teams. U okviru svakog webinara predviđeno je vrijeme za raspravu te pitanja i odgovore.

Za sudjelovanje se možete registrirati putem poveznica navedenih uz nazive i termine modula.

Program modula za mala i srednja poduzeća

Modul Datum održavanja Prijava za sudjelovanje*
Prepoznavanje i zaštita intelektualnog vlasništva i njegova upotreba u poslovanju;
Predstavljanje Fonda za MSP-ove
3.4.2024. Registracija
Zaštita žiga na nacionalnom regionalnom i međunarodnom nivou;
Predstavljanje Fonda za MSP-ove
10.4.2024. Registracija
Zaštita patenta na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
Predstavljanje Fonda za MSP-ove
18.4.2024. Registracija
Zaštita autorskog i srodnih prava 24.4.2024. Registracija

*Za sudjelovanje na svakom pojedinom modulu prijavite se putem poveznica za registraciju.

Ispiši stranicu