Ispitivanje potencijala intelektualnog vlasništva - IPScan

Što je IPScan?
IP Scan je usluga koja omogućava poduzetnicima stjecanje osnovnih znanja o intelektualnom vlasništvu, daje pregled i analizu intelektualnih ostvarenja u poduzeću koja se mogu zaštititi kao intelektualno vlasništvo, ukazuje na mogućnosti upotrebe IV-a u poslovanju, prednost u odnosu na tržišne konkurente koje omogućava zaštićeno IV, način praćenja portfelja IV-a u poduzeću te ostvarenje partnerstva u poslovanju na razvoju inovacija temeljenih na zaštićenom IV-u.
Uslugu  provode stručnjaci iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

NAPOMENA: Usluga IP Scan nije usluga pravnog savjetovanja. Cilj usluge je usvajanje temeljnih znanja i pregleda IV-a u poduzeću, u svrhu implementacije IV-a u poslovanju.

Kome je IP Scan namijenjen?
Polazeći od činjenice da inovativna mikro, mala i srednja poduzeća često nemaju resurse za usvajanje  znanja o zaštiti i upotrebi IV-a u poslovanju, usluga IP Scan namijenjena je upravo ovoj skupini poduzetnika.

Kada zatražiti uslugu IP Scan?
Uslugu IP Scan zatražite ako želite saznati kako zaštiti i upravljati IV-om u poduzeću te imate dvojbe oko nekih od sljedećih pitanja.
 • Jesu li tijekom poslovanja poduzeća nastala intelektualna ostvarenja koja se mogu zaštiti kao intelektualno vlasništvo?
 • Kojim formalnim (npr. patent, žig, industrijski dizajn) ili neformalnim (poslovna tajna, ograničeni pristup informacijama, znanje i iskustvo-knowhow) oblikom IV-a se može zaštiti intelektualno ostvarenje nastalo tijekom poslovanja?
 • Što nakon zaštite? Kako upotrijebiti IV kao konkurentsku prednost na tržištu?
 • Na kojem teritoriju štititi vlastito IV? Postoji li tehnologija komplementarna mojoj?
 • Kako prepoznati konkurenciju i potencijalne partnere u razvoju poslovanja?
 • Kako spriječiti povredu vlastitih prava IV-a?
 • Kako se osigurati od kršenja tuđih prava IV-a 
Prednosti korištenja usluge IP Scan za mikro, mala i srednja poduzeća
 • Cjeloviti pristup analizi tvrtke sa stručnjacima za IV,
 • Prepoznavanje vrijednih intelektualnih ostvarenja u poduzeću, mogućnosti zaštite, te naknadnog upravljanja IV-om,
 • Mjere i koraci u sprječavanju povrede vlastitih prava IV-a i izbjegavanju kršenja tuđih prava,
 • Kako pratiti konkurenciju i pronaći potencijalne partnere u razvoju i istraživanju, te transferu tehnologije,
 • Integracija strategije IV-a u poslovnu strategiju tvrtke; od planiranja zaštite, komercijalizacije i izlaska na ciljana tržišta.
Način provedbe usluge IP Scan
 1. Inicijalni dogovor djelatnika DZIV-a s korisnikom o provedbi usluge, putem el. pošte ili telefonski.
 2. Prvi sastanak (intervju) s korisnikom usluge  koji se može izvršiti  u poduzeću ili putem internetske platforme.
 3. Izrada individualiziranog izvješća o potencijalu intelektualnog vlasništva u tvrtki temeljenog na informacijama prikupljenih tijekom intervjua.
 4. Predstavljanje i isporuka Izvješća korisniku usluge uz obrazloženje ključnih nalaza i zaključaka vezanih uz intelektualno vlasništvo koje se može izvršiti u tvrtki ili putem internetske platforme.

Uslugu IP Scan financira se iz Fonda za mala i srednja poduzeća (SME Fund), programa bespovratnih sredstava osmišljenog kako bi se malim i srednjim poduzećima  iz EU-a pomoglo u zaštiti njihovih prava IV-a.
IP Scan mogu koristiti mikro, mala i srednja poduzeća koje udovoljavaju kriterijima SME Fund-a te se odluče za korištenje ove usluge.
Više o kriterijima i usluzi IP Scan možete saznati na stranci Europskog ureda za intelektualno vlasništvo na sljedećoj poveznici.

 

Ispiši stranicu