Najčešća pitanja

1. Koje državno tijelo je nadležno za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla/izvornosti?

Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla/izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića dok je Državni zavod za intelektualno vlasništvo nadležan za sve ostale proizvode i usluge npr. čipka, eterična ulja, kristal, nošnje i slično sukladno Zakonu i Pravilniku o oznakama zemljopisnogpodrijetla/izvornosti proizvoda i usluga. Trenutno su pri Zavodu zaštićene tri oznake izvornosti: PAŠKA, LEPOGLAVSKA I SVETOMARSKA ČIPKA.

2. Štite li se oznakama zemljopisnog podrijetla/izvornosti isključivo poljoprivredni proizvodi?
Ne, korištenje oznake zemljopisnog podrijetla nije ograničeno samo na poljoprivredne proizvode. Oznake također mogu istaknuti kvalitete proizvoda koji su zbog ljudskih čimbenika povezanih s mjestom podrijetla proizvoda, kao što su specifične proizvodne sposobnosti i tradicije. Navedeno područje odnosno mjesto podrijetla može biti selo ili grad, regija ili država. Na primjer, "Bohemia", je prepoznata kao oznaka zemljopisnog podrijetla u mnogim zemljama za specifične proizvode iz Češke, posebice proizvode od kristala.
3. Koja je razlika između oznake zemljopisnog podrijetla/izvornosti i žiga?
Žig je znak kojeg koristi određeni poduzetnik za razlikovanje svojih proizvoda i usluga od proizvoda i usluga drugih poduzetnika. Žig daje vlasniku pravo isključiti druge od korištenja zaštićenog znaka. Oznaka zemljopisnog podrijetla daje informaciju potrošaču da je proizvod proizveden u određenom mjestu i ima određene karakteristike koje se pripisuju upravo tom području proizvodnje. Može se koristiti od strane svih proizvođača koji proizvode svoje proizvode u mjestu označenom zemljopisnom oznakom i čiji proizvodi dijele specifične kvalitete.
4. Što je “generična” oznaka zemljopisnog podrijetla?
Ako se zemljopisni pojam koristi kao uobičajena oznaka vrste proizvoda, a ne kao naznaka mjesta podrijetla tog proizvoda, tada takav pojam više ne može egzistirati  kao oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti. U takvim slučajevima, određena država  može odbiti prepoznavanje takvog pojma kao oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti odnosno zaštitu takvog pojma. Na primjer, izraz kolonjska voda u današnje vrijeme označava određenu vrstu parfimirane toaletne vode, bez obzira je li proizveden u njemačkom gradu Kölnu.
5. Obuhvaća li zaštita oznake zemljopisnog podrijetla/izvornosti i figurativne prikaze predmetnih proizvoda?
Ne, oznakom zemljopisnog podrijetla/izvornostištiti se naziv koji se rabi za označavanje proizvoda. Navedena zaštita oznake ne obuhvaća zaštitu i stiliziranih figurativnih prikaza proizvoda (npr. čipke, čaša i sl.) na tržištu odnosno korištenje takvih prikaza na raznim pakiranjima proizvoda, promotivnim materijalima, brošurama i reklamama ne predstavlja povredu oznakezemljopisnog podrijetla/izvornosti jer zaštita oznake ne obuhvaća monopol nad korištenjem samog figurativnog izgleda proizvoda obuhvaćenom oznakom na drugim proizvodima.
Ispiši stranicu