Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. lipnja 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
31.5
.2022.
1.1.1992.-
31.5.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

668

35.064
Strani 25.835 108 25.943
Ukupno 60.231 776 61.007
PATENTI
Domaći 8.392 62 8.454
Strani 8.899 5 8.904
Ukupno 17.291 67 17.358
UPORABNI MODELI
Domaći 41 9 50
Strani 11 1 12
Ukupno 52 10 62
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 47 5.752
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 47 6.825
SVEUKUPNO 84.352 900 85.252
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. lipnja 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.390 11.683 26.073
  Prema Madridskom ugovoru     71.283
Ukupno žigovi   97.356
Patenti   74 12.302 12.376
Konsenzualni patenti   260 21 281
Ukupno patenti   12.657
Uporabni modeli   23 11

34

Industrijski dizajn   998 198 1.196
  Prema Haškom sporazumu     2.046
Ukupno industrijski dizajn  

3.242

SVEUKUPNO 113.289

 

Ispiši stranicu