Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. kolovoza 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
31.7
.2022.
1.1.1992.-
31.7.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

939

35.335
Strani 25.835 145 25.980
Ukupno 60.231 1.084 61.315
PATENTI
Domaći 8.392 76 8.468
Strani 8.899 6 8.905
Ukupno 17.291 82 17.373
UPORABNI MODELI
Domaći 41 13 54
Strani 11 2 13
Ukupno 52 15 67
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 63 5.768
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 63 6.841
SVEUKUPNO 84.352 1.244 85.596
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. kolovoza 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.521 11.655 26.176
  Prema Madridskom ugovoru     70.743
Ukupno žigovi   96.919
Patenti   74 12.326 12.400
Konsenzualni patenti   261 18 279
Ukupno patenti   12.679
Uporabni modeli   24 11

35

Industrijski dizajn   999 197 1.196
  Prema Haškom sporazumu     2.005
Ukupno industrijski dizajn  

3.201

SVEUKUPNO 112.834