Ilustracija: Starinska vaga

Žalbena vijeća

Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva prestala su s radom po sili zakona s danom 27. siječnja 2024. godine, sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Zakona o izmjenama Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 46/18.), budući da su s tim danom pravomoćno okončani svi upravni postupci započeti po odredbama Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.) i drugih propisa iz područja industrijskog vlasništva  u kojima je Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao tijelo prvog stupnja donio rješenje do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 46/18.) i drugih propisa  iz područja industrijskog vlasništva kojima je institut žalbe ukinut i zamijenjen institutom upravnog spora.

Ispiši stranicu