O Žalbenim vijećima

Osnivanje i sastav Žalbenih vijeća

Ministar znanosti obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Vedran Mornar dana 17. ožujka 2015. donio je Odluku o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (NN 36/15)

 1. Predsjednikom Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva imenovan je ANDREJ MATIJEVIĆ.
 2. Zamjenicom predsjednika Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija poluvodičkih proizvoda imenovana je mr.sc. JELA BOLIĆ.
 3. Zamjenikom predsjednika Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla imenovan je ŽELJKO MRŠIĆ.
 4. Za članove Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija poluvodičkih proizvoda, imenovani su:
 • KAMELIJA PARAĆ
 • DRAŽENKA DELADIO
 • GORDANA RICIJAŠ
 • MARTINA BOGOVIĆ
 • TIHOMIR DRAGUN
 • MAJA SORIĆ
 • RENE KAJP.

                 5. Za članove Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla, imenovani su:

 • KAMELIJA PARAĆ
 • DRAŽENKA DELADIO
 • GORANA ARALICA MARTINOVIĆ
 • KATARINA KOMPARI
 • TOMISLAVA FURČIĆ
 • VANJA CARATAN KRENEDIĆ
 • TOMISLAV NAGY.
Ispiši stranicu