2.1 Zaprimanje prijave

Prijava za registraciju žiga podnosi se Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu Zavod).

Prijavom za registraciju podnositelj može zahtijevati registraciju samo jednog znaka koji se želi štititi kao žig (čl. 14. Zakona o žigu, u daljnjem tekstu Zakon).

Prijava može biti podnesena osobno pri Prijamnom uredu Zavoda ili poštom kao i u elektroničkom obliku putem Internetske stranice Zavoda: e-Prijava.

U slučaju podnošenja prijave osobno, datumom podnošenja, nakon utvrđivanja udovoljavanja osnovnim uvjetima (vidjeti točku 2.2.1), smatrat će se datum na koji Zavod zaprimi prijavu koja je podnesena osobno. U slučaju prijave koja je dostavljena u fotokopiji, ako Zavod posumnja u njenu potpunost ili vjerodostojnost može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka (čl. 34. Pravilnika o žigu, u daljnjem tekstu Pravilnik).

U slučaju dostave prijave poštom preporučeno ili predajom ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, datumom podnošenja prijave smatrat će se datum s omotnice. Ako je prijava dostavljena običnom pošiljkom, datumom podnošenja smatrat će se datum zaprimanja u Zavodu (čl. 72. st.2. ZUP-a).

U slučaju podnošenja prijave i naknadnih podnesaka u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu e-Prijava), datumom podnošenja nakon utvrđivanja udovoljavanja osnovnim uvjetima, smatrat će se datum kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

Nakon upisa podataka iz prijave u bazu podataka Zavoda, zahtjev za registraciju žiga se prosljeđuje u fazu formalnog ispitivanja kako bi se utvrdilo udovoljavanje zakonskim uvjetima za stjecanje statusa prijave, utvrđivanje prava prvenstva na temelju datuma podnošenja prijave, te ostalih propisanih uvjeta koji moraju biti ispunjeni prije upućivanja prijave na supstancijalno ispitivanje.

Ispiši stranicu