2.4 Opće odredbe postupka

2.4.1 Dostava (čl. 85-95. ZUP-a)

2.4.2 Rokovi (čl. 72.;79-81. ZUP-a)

2.4.3 Povrat u prijašnje stanje (čl. 82. ZUP-a)

2.4.4 Razgledanje spisa i obavijesti o toku postupka (čl. 84 ZUP-a)

2.4.5 Nastavak postupka (čl 36.a. Zakona)

Ispiši stranicu