2.4.5 Nastavak postupka (čl 36.a. Zakona)

U postupcima pred Zavodom usprkos propuštanju roka za izvršenje neke radnje s neposrednom posljedicom gubitka prava iz prijave žiga ili žiga, podnositelj prijave ili nositelj žiga može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u roku od dva mjeseca od dana kada je saznao za pravne posljedice propuštene radnje. Zahtjev podnesen u propisanom roku, u odnosu na radnje za koje je propisana mogućnost nastavka postupka uz plaćanje propisane pristojbe i naknade troškova za nastavak postupka otklanja štetne pravne posljedice propuštanja radnje te Zavod poništava sva rješenja i zaključke koje je donio u svezi s propuštanjem i nastavlja postupak kao da propuštanja nije niti bilo. Za razliku od već postojećeg instituta povrata u prijašnje stanje koji postoji sukladno ZUP-u, ovdje nije potrebno navesti koji je razlog propuštanja niti on mora biti opravdan.

Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti zbog propuštanje roka za sljedeće radnje u postupku: za priznanje unijskog odnosno izložbenog prava prvenstva, za podnošenje zahtjeva za produženje registracije žiga, za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka, u odnosu na radnje u postupcima u kojima sudjeluje više stranaka, za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje, za podnošenje žalbe protiv rješenja Zavoda donesenih u prvom stupnju.

Ispiši stranicu