Poglavlje VI - registar

6.1 Općenito

6.2 Izmjene u prijavi za registraciju žiga i u registraciji žiga (čl. 31. i čl. 36. Zakona)

6.3 Izmjene vezane uz popis proizvoda i/ili usluga (čl. 30. Zakona)

6.4 Razdvajanje prijave i registracije (čl. 33. Zakona i čl. 15. Pravilnika)

6.5 Promjene na prijavi za registraciju žiga / žigu

6.6 Trajanje i produženje registracije žiga (čl. 43. i 44. Zakona)

6.7 Odricanje od žiga (članak 45. Zakona)

6.8 Opoziv (čl. 46-48. Zakona, čl. 24. Pravilnika)

6.9 Proglašavanje žiga ništavim

Ispiši stranicu