6.9 Proglašavanje žiga ništavim (čl. 49.-52. Zakona)

Ako Zavod u provedenom postupku utvrdi utemeljenost zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, Zavod će ništavost žiga u cijelosti ili u djelomičnom opsegu upisati u registar žigova i objaviti u službenom glasilu Zavoda te se njegovi učinci smatraju ništavima od dana podnošenja prijave za registraciju žiga.

Ispiši stranicu