Poglavlje V - prigovor - relativni razlozi za odbijanje

5.1 Uvod

5.2 Raniji žig (čl. 6. st. 2. Zakona)

5.3 Ostala ranija prava kao osnova prigovora (čl. 6. st. 4. Zakona)

5.4 Tvrtka kao osnova prigovora (čl. 6. st. 6. Zakona)

5.5 Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga kao temelj prigovora (čl. 6. st. 7. Zakona)

5.6 Zabrana uporabe žiga registriranoga na ime trgovačkoga zastupnika ili predstavnika (čl. 9. Zakona)

5.7 Postupak po prigovoru

5.8 Objava žiga

5.9 Isprava o žigu

Ispiši stranicu