5.2 Raniji žig (čl. 6. st. 2. i čl. 67.c Zakona)

Ranijim žigovima Zavod će smatrati:

  • sve registrirane žigove u Republici Hrvatskoj s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva te prijave za registraciju pod uvjetom da žigovi budu registrirani;
  • žigove registrirane na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva te zahtjeve za priznanje zaštite tih žigova pod uvjetom da im bude priznata zaštita za RH
  • žigove koji su na dan prijave za registraciju žiga ili na datum zatraženog prava prvenstva, dobro poznati u Republici Hrvatskoj. U smislu definicije članka 6.bis. Pariške konvencije. utvrđeno je da dobro poznati žig pruža zaštitu u odnosu na registraciju i uporabu identičnih ili sličnih znakova ili njihovih bitnih dijelova za identične ili slične proizvode, uz uvjet da je dobro poznat na teritoriju države o kojoj se radi;
  • prijave žiga Zajednice i žig Zajednice u odnosu na nacionalne prijave žigova koje su podnesene, kao i na nacionalne žigove koji su na temelju takvih prijava stečeni nakon 01.07.2013. godine odnosno dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

5.2.1 Istovjetnost s ranijim žigom za istovjetne proizvode ili usluge

5.2.2 Sličnost s ranijim žigom za slične proizvode ili usluge uz postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu (čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona)

5.2.3 Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju (čl. 6. st. 3. i čl. 67.c t. 2. Zakona)

Ispiši stranicu