5.3 Ostala ranija prava kao osnova prigovora (čl. 6. st. 4. Zakona)

Zavod neće registrirati žig ako bi njegova uporaba vrijeđala:

  • pravo na osobno ime;
  • pravo na osobnu sliku;
  • autorsko pravo;
  • prava industrijskog vlasništva.

Ovim ranijim pravima Zavod smatra prava stečena na datum raniji od datuma prijave za registraciju žiga odnosno zatraženog i priznatog prava prvenstva.

Navedeno će se procjenjivati sukladno posebnim propisima kojima su uređena gore navedena prava.

Tako će npr. kod prigovora koji se temelji na ranijem autorskom pravu, biti potrebno utvrditi da je kasniji znak posljedica zlouporabe ranijeg autorskog djela. Postojanje zlouporabe djela na kojem postoji ranije autorsko pravo kasnijim znakom procjenjivati će se prema standardima i odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017 i 96/2018).

Ako je podnositelj prigovora pravna osoba, mora dokazati na temelju čega je stekao autorsko pravo, jer izvorni nositelj (autor) može biti samo fizička osoba. Pravna osoba može dokazati da je nositelj autorskog prava postao ugovorom (koji mora dostaviti) ili svojim općim aktima u odnosu na zaposlenike koji autorsko djelo izrađuju u okviru svog radnog odnosa (također se mora dokazati)

Ispiši stranicu