5.5 Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga kao temelj prigovora (čl. 6. st. 7. Zakona)

Zavod će odbiti registraciju znaka koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge, a kojemu je pravo isteklo zbog neproduženja registracije žiga u razdoblju od najviše dvije godine od datuma isteka vrijednosti žiga. Navedeno se ne primjenjuje ako je nositelj ranijeg žiga dao svoju suglasnost za registraciju kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig. Međutim ako za vrijeme vođenja postupka povodom prigovora žig koji je osnova za prigovor prestane važiti Zavod neće automatski rješavati prigovor na osnovi ovog razloga. U tom će slučaju Zavod prigovor odbaciti s obzirom da osnova za prigovor (raniji žig) mora biti valjan u trenutku podnošenja prigovora.

Ispiši stranicu