5.4 Tvrtka kao osnova prigovora (čl. 6. st. 6. Zakona)

Zavod će odbiti registraciju žiga ako bi njegova uporaba vrijeđala pravo osobe koja je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga imala tvrtku, pod uvjetom da je ta tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan s prijavljenim znakom ili sličan prijavljenom znaku i pod uvjetom da su istovjetni ili slični proizvodi ili usluge predmet djelatnosti te tvrtke, osim ako je podnositelj prijave u trenutku prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku.

Nositelj ranijeg prava mora podnijeti dokaze o registraciji tvrtke, dokazati od kada je tvrtka registrirana te za koje djelatnosti. Ispitivač će utvrditi sličnost tvrtke s kasnije prijavljenim znakom i sličnost njene djelatnosti s popisom proizvoda ili usluga za koje je kasniji znak prijavljen.

Ispiši stranicu