5.1 Uvod

Prigovor na registraciju žiga, a na temelju dolje navedenih relativnih razloga, može se podnijeti Zavodu u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga odnosno za prigovor na međunarodnu registraciju žiga rok počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju međunarodnoga službenog glasila u kojem je ta međunarodna registracija žiga objavljena (čl. 65. st. 2. Zakona).

Ispiši stranicu