5.8 Objava žiga

Ako Zavod nije zaprimio prigovor u zakonskom roku, ili je odlučio da je prigovor neutemeljen ili djelomično neutemeljen, Zavod će pozvati podnositelja na plaćanje troškova desetogodišnjeg održavanja i objave žiga. Ako je podnositelj platio troškove Zavod će objaviti podatke o žigu o službenom glasilu Zavoda, najkasnije tri mjeseca od datuma upisa žiga u registar.

Podaci koji će biti objavljeni u službenom glasilu Zavoda su (čl. 17. Pravilnika):

 1. broj registracije žiga;
 2. datum registracije žiga;
 3. datum podnošenja prijave;
 4. ime i adresa nositelja žiga;
 5. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
 6. popis proizvoda ili usluga;
 7. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena);
 8. prikaz znaka;
 9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikovni elementi znaka, ako je znak u boji;
 10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan;
 11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan;
 12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan;
 13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja;
 14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav;
 15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički;
 16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni;
 17. datum do kojega žig vrijedi.
Ispiši stranicu