6.3 Izmjene vezane uz popis proizvoda i/ili usluga (čl. 30. Zakona)

Kao što je detaljnije opisano u točki 3.6. podnositelj u bilo kojem trenutku može dostaviti zahtjev kojim traži ograničenje popisa proizvoda i/ili usluga. Za ograničenje nije potrebno platiti naknadu troškova niti postaviti zahtjev u smislu zahtjeva za promjenu na prijavi za registraciju žiga ili žigu.

Ispiši stranicu