2.4.4 Razgledanje spisa i obavijesti o tijeku postupka (čl. 84 ZUP-a)

Stranke imaju pravo razgledati spise predmeta u službenim prostorijama Zavoda i o svojem trošku umnožiti potrebne akte iz spisa, u prisutnosti službene osobe. Pravo da razgleda spise i o svom trošku prepiše pojedine dijelove ima i svaka druga osoba, pod uvjetom da dokaže pravni interes za to. Zahtjev za razgledanje i prepisivanje može se staviti usmeno. Zavod može tražiti od osobe koja je postavila zahtjev da pismeno ili usmeno u zapisnik obrazloži postojanje pravnog interesa.

Zavod može odbiti razgledavanje ili umnožavanje spisa (primjerice: nije dokazan pravni interes, spisi se vode kao povjerljivi ako bi se time mogla omesti svrha postupka, ili ako se protivi javnom interesu ili opravdanom interesu jedne stranke ili trećih osoba).

Stranka i svaka druga osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes u predmetu, uključujući i zainteresirane državne organe, imaju pravo obavještavati se o tijeku postupka.

Ispiši stranicu