2.3.4 Pravo prvenstva

Podnositelj može zatražiti unijsko ili izložbeno pravo prvenstva, što mora naznačiti na obrascu zahtjeva te podnijeti dokaze o pravu prvenstva. Ako ne udovoljava uvjetima za priznanje prava prvenstva (slijedom 2.3.4.1. i 2.3.4.2), datum prvenstva bit će datum prijave Zavodu, te Zavod nastavlja postupak.

2.3.4.1 Unijsko pravo prvenstva (čl. 18. Zakona)

2.3.4.2 Izložbeno pravo prvenstva (čl. 19. Zakona)

Ispiši stranicu