2.3.9 Potpis (čl. 33. Pravilnika)

Potpis na podnescima može biti vlastoručni potpis ili faksimil (odnosno u slučaju pravne osobe pečat i potpis).

Ispiši stranicu