2.3.10 Pristojbe i troškovi (čl. 69. Zakona)

Podnositelj prijave dužan je za postupke propisane Zakonom plaćati pristojbe i naknade troškova u skladu s posebnim propisima, te dostaviti dokaz o plaćanju. Za zajednički i jamstveni žig, pristojbe i troškovi za ispitivanje prijave plaćaju se u dvostrukom iznosu.

Naknada troškova za ispitivanje prijave žiga umanjuje se 20% u odnosu na propisani iznos ukoliko je prijava podnesena elektroničkim putem.

Kao dokaz o plaćanju podnositelj može dostaviti: original uplatnicu, kopiju uplatnice te potvrdu o Internet plaćanju. Kod dostavljene potvrde o Internet plaćanju nije bitan datum na koji je izdana potvrda, već datum transakcije. Zavod će provjeriti da li je transakcija izvršena u zakonskom roku.

Ako podnositelj ne plati pristojbe ili naknade troškova u zakonskom roku, prijava ili zahtjev će se odbaciti.

Ispiši stranicu