2.3.5 Naznaka i izgled znaka

Podnositelj prijave na obrascu zahtjeva u predviđeno polje stavlja naznaku da li se radi o verbalnom, figurativnom, trodimenzionalnom znaku, znaku kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja ili o drugoj vrsti znaka (čl. 2. st. 1. Pravilnika).

2.3.5.1 Verbalni znak (čl. 3. Pravilnika)

2.3.5.2 Figurativni znak (čl. 4. Pravilnika)

2.3.5.3 Trodimenzionalni znak (čl. 5. Pravilnika)

2.3.5.4 Znakovi koje čini jedna boja ili kombinacija boja (čl. 6. Pravilnika)

2.3.5.5 Druge vrste znakova (čl. 7. Pravilnika)

2.3.5.6 Ostali zahtjevi vezani uz izgled znaka (čl. 8. Pravilnika)

2.3.5.7 Prilozi uz prijavu (čl. 9. Pravilnika)

Ispiši stranicu