2.3.6 Transliteracija znaka (čl. 2. st. 1. t. 13. Pravilnika)

Ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske podnositelj mora dostaviti transliteraciju znaka.

Ispiši stranicu