2.3.2 Zastupnik

Fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Republici Hrvatskoj moraju odrediti zastupnika koji će nastupati u svim postupcima pred Zavodom. Pri tome se primjenjuje Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 54/2005, 49/2011, 54/2013).

Ako je prijava u ovom slučaju podnesena bez naznačenog zastupnika, Zavod će pozvati podnositelja prijave da imenuje zastupnika. U protivnome, prema Zakonu o zastupanju, Zavod će prijavu (zahtjev) odbaciti.

Fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili stvarnim i djelatnim industrijskim ili trgovačkim sjedištem u Republici Hrvatskoj, nisu dužne imenovati zastupnika, ali mogu to učiniti.

Zavod ne daje savjete vezano uz odabir zastupnika, no na zahtjev će dostaviti podnositelju listu svih zastupnika registriranih pri Zavodu.

2.3.2.1 Ime i adresa zastupnika (čl. 32. st. 2. i st. 4. Pravilnika)

2.3.2.2 Punomoć

Ispiši stranicu