2.3.12 Uklanjanje nedostataka (čl. 22. Zakona)

Ako prijava ne udovoljava gore navedenim dodatnim uvjetima, Zavod će podnositelja prijave pozvati na uređenje prijave u roku od 60 dana, uz mogućnost produženja roka za dodatnih 60 dana. Ako podnositelj prijave ukloni nedostatke u roku, smatrat će se da je prijava bila uredna od početka. Ukoliko ne odgovori u roku, prijava će biti odbačena.

Ispiši stranicu