2.3.11 Opis znaka i prijevod (čl. 2. st. 4. Pravilnika)

Podnositelj prijave nije dužan, ali može u prijavi za registraciju žiga navesti opis znaka i njegov prijevod na hrvatski jezik.

Ispiši stranicu