2.3.7 Zajednički žig (čl. 53. Zakona)

Kao zajednički žig može se zaštititi svaki znak u smislu članka 2. Zakona koji je kao takav naznačen u prijavi za registraciju žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova ili partnera određene pravne osobe od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i koji je namijenjen za zajedničko označavanje proizvoda ili usluga stavljenih na tržište od strane članova ili partnera te pravne osobe.

Ako podnositelj prijave želi registrirati zajednički žig, uz prijavu mora podnijeti Ugovor o zajedničkom žigu (čl. 57. Zakona). Ugovor mora sadržavati sljedeće:

  • popis osoba ovlaštenih za uporabu zajedničkoga žiga
  • uvjete članstva
  • uvjete koji određuju takvu uporabu
  • odredbe koje se odnose na povredu prava u slučaju zlouporabe zajedničkoga žiga ili kršenja odredaba ugovora.
Ispiši stranicu