2.3.3 Naznaka i lista proizvoda i usluga (čl. 2., st. 1. i 2. Pravilnika, čl. 10. st. 1. Pravilnika)

Razredi proizvoda i/ili usluga za koje se traži registracija naznačuju se na obrascu za prijavu žiga. Uz navedenu naznaku, podnositelj mora podnijeti i zasebni popis proizvoda i/ili usluga, na kojem isti moraju biti jasno određeni i razvrstani prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga utvrđene Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (u daljnjem tekstu: Nicanska klasifikacija, vidjeti verziju 10. izdanja). Svaki razred mora biti označen brojem razreda Nicanske klasifikacije; podnositelj treba, kad god je to moguće, rabiti određenja i izraze iz abecednog popisa proizvoda i usluga po razredima Nicanske klasifikacije.

Zahtjevi koji se odnose na popis proizvoda i usluga detaljnije su obrađeni u III. poglavlju – Klasifikacija

Ispiši stranicu