3.5 Uređenje popisa proizvoda i usluga

Pri provjeri popisa proizvoda i usluga, nadležni referent provjerava jesu li proizvodi i/ili usluge svrstani u odgovarajuće razrede te da li popis udovoljava zahtjevu jasnosti i preciznosti te nedvosmislenosti određenja pojma proizvoda i/ili usluge sukladno Zajedničkoj komunikaciji o zajedničkoj praksi ureda za žigove Europske unije o provedbi presude „IP Translator“ v1.2. Prednost uvijek imaju termini koji se pojavljuju u standardnim rječnicima ili specijaliziranim tehničkim rječnicima. Ipak, termini koji se ne pojavljuju ni u jednom od spomenutih rječnika bit će prihvaćeni ukoliko podnositelj prijave da odgovarajuće objašnjenje navedenog proizvoda ili usluge.

Nakon podnošenja prijave nije dozvoljeno naknadnim izmjenama u popisu proširiti taj popis, jer bi to značilo izmjenu prijave u smislu njenoga proširenja. Ako je podnositelj prijave pogrešno svrstao pojedine proizvode i/ili usluge, a njihovo razvrstavanje u prave razrede poveća broj razreda, to ne znači da je popis proširen. Npr. prijava u čijem popisu proizvoda i usluga su navedena vina i duhan u razredu 33, bit će ispravljena tako da se vino svrsta u razred 33, a duhan u razred 34. Iako se broj razreda povećao, popis proizvoda se ne smatra proširenim.

Ako je potrebno, Zavod poziva podnositelja prijave da ukloni nepravilnosti tj. da uredi popis u skladu s važećom klasifikacijom proizvoda i usluga i Zajedničkom komunikacijom o zajedničkoj praksi koja se odnosi na opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije (vidjeti točku 2.3.12. Uklanjanje nedostataka).

Za popis proizvoda i/ili usluga do tri razreda, podnositelj plaća utvrđeni iznos upravnih pristojbi i naknade troškova. Za svaki dodatni razred, podnositelj mora platiti naknadu troška u utvrđenom iznosu. U slučaju povećanja broja razreda nastalog uslijed uređenja popisa, podnositelj mora platiti razliku naknade troškova za broj povećanih razreda ili može odustati od određenih razreda tako da ostane prvotni broj razreda.

Podnositelj prijave može u propisanom roku, dopuniti ili izmijeniti popis proizvoda i usluga u prijavi, s time da se pod spomenutom izmjenom ili dopunom razumijeva ograničenje proizvoda i usluga, njihovo objašnjenje s više detalja, a nikako njihovo proširenje ili promjena razreda.