4.2.2 Razlikovni karakter (čl. 5. st. 1. t. 2. Zakona)

Znak koji nema nikakav razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija neće se registrirati.

U okviru ovog apsolutnog razloga, ispitivač mora procijeniti razlikovni karakter prijavljenog znaka u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita znakom. Ispitivač će razlikovni karakter procjenjivati gledajući znak u cjelini, ne secirajući ga i procjenjujući razlikovnost samo njegovih elemenata.

Pojam razlikovnosti definira se kao mogućnost znaka da ispunjava osnovnu funkciju žiga, odnosno da identificira podrijetlo određenih proizvoda i/ili usluga, te na taj način omogućava potrošaču koji je proizvode i/ili usluge koristio da ponovi to iskustvo, ukoliko se pokaže da je bilo pozitivno, odnosno da ga izbjegne, ukoliko se pokaže negativno, u prilici sljedećeg korištenja (prema definiciji GC-a u predmetu 'LITE', T-79/00). Znak koji nema minimalni razlikovni karakter sam po sebi, može ga steći uporabom (o dokazivanju stečene razlikovnosti vidjeti točku 4.3).

Opisni znakovi (vidjeti točku 4.2.3 Opisnost znakova) bit će ujedno i nerazlikovni upravo zbog njihove opisnosti. Pravni temelj preliminarnog odbijanja opisnih znakova činit će i ovaj apsolutni razlog. Znak, međutim, može biti nerazlikovan i ako se ne sastoji isključivo od opisnih termina.

Razlikovni karakter može se postići dodavanjem figurativnih elemenata ili drugih elemenata koji su razlikovni. Minimalni razlikovni karakter može se postići upotrebom ornamentalnog ili ukrasnog fonta slova, ovisno o stupnju stilizacije, što će ispitivač utvrditi za svaki konkretni slučaj. Korištenje uobičajenih fontova slova ne pridonosi postizanju razlikovnosti. Zavod će smatrati da razlikovni karakter nije postignut samo gramatičkom greškom u pisanju, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru i slično. Znakovi koji se sastoje od nekoliko elemenata koji su svaki za sebe nerazlikovni mogu njihovim spajanjem steći razlikovnost, ali ovisno o konkretnom slučaju takvo spajanje nerazlikovnih elemenata ne mora imati za posljedicu razlikovnost znaka, pogotovo ako je spajanje učinjeno prema gramatičkim pravilima ili na uobičajeni način.

4.2.2.1 Razlikovnost u odnosu na neke kategorije znakova

4.2.2.2 Posebne kategorije znakova