5.9 Isprava o žigu

Nositelj žiga može zatražiti izdavanje isprave o žigu. Ako je plaćena propisana naknada troškova, Zavod će nositelju žiga izdati ispravu najkasnije tri mjeseca od datuma objave žiga u službenom glasilu Zavoda. Zahtjev za izdavanje isprave o žigu može se postaviti u bilo kojem trenutku za vrijeme važenja žiga. Za izdavanje isprave o žigu ne plaća se upravna pristojba.

Isprava o žigu sadržavat će sljedeće podatke (čl. 18. Pravilnika)

 1. broj registracije žiga;
 2. datum registracije žiga;
 3. datum podnošenja prijave;
 4. ime i adresa nositelja žiga;
 5. ime i adresa zastupnika, ako nositelj žiga ima zastupnika;
 6. popis proizvoda ili usluga;
 7. podaci o priznatom pravu prvenstva;
 8. prikaz znaka;
 9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikovni elementi znaka, ako je znak u boji;
 10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan;
 11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan;
 12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan;
 13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja;
 14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav;
 15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički;
 16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni;
 17. datum objave registracije žiga u službenom glasilu Zavoda;
 18. datum do kojega žig vrijedi.