6.1 Općenito

Zavod vodi registar žigova koji sadržava podatke čiji upis je propisan Zakonom i Pravilnikom. Svaka osoba ima pravo uvida u registar žigova. Zavod će na zahtjev svake zainteresirane osobe koja je uplatila propisanu pristojbu i naknadu troškova, izdati izvadak i ispis iz registra žigova.