6.2 Izmjene u prijavi za registraciju žiga i u registraciji žiga i ispravljanje pogrešaka (čl. 31., čl. 36. i 68. Zakona)

Izmjene u prijavi žiga ili u registraciji bit će izvršene samo u slučajevima ispravka imena ili adrese podnositelja prijave, pogreške u tekstu ili prijepisu te ispravka neke druge očite pogreške. Navedene izmjene ne smiju utjecati na proširenje popisa proizvoda ili usluga. Zavod izmjene može izvršiti na zahtjev podnositelja ili po službenoj dužnosti.

Izgled prijavljenoga znaka odnosno registriranog žiga ne može se mijenjati, osim ako ne sadržava naziv i adresu podnositelja prijave. Na zahtjev podnositelja može se izvršiti izmjena naziva i adrese podnositelja prijave, jer ne utječe bitno na identitet znaka koji je prvobitno upisan u registar.

Podnositelj je dužan uplatiti propisanu naknadu troškova za navedene izmjene. Ako se radi o objavljenoj prijavi ili žigu, Zavod će naknadno objaviti izmjene pod uvjetom da je plaćena naknada troškova.

U slučaju ispravljanja pogrešaka upisa u registar ili objave prijave ili registracije žiga do koje je došlo propustom Zavoda ne plaća se pristojba i naknada troškova.