6.7 Odricanje od žiga (članak 45. Zakona)

Zavod će u registar upisati odricanje od žiga, ako nositelj dostavi pisanu izjavu kojom se odriče žiga u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode i/ili usluge za koje je registriran. Zastupnik u punomoći mora imati izričito odobrenje, ako to nije slučaj, Zavod će ga pozvati na uređenje punomoći.

Ako je u registar upisana licencija, podnositelj zahtjeva za odricanje mora dokazati da je stjecatelja licencije obavijestio o svojoj namjeri da se odrekne žiga.

Žig će prestati vrijediti od dana kad nositelj podnese izjavu o odricanju.