6.5.2 Prijenos prava (čl. 38. Zakona)

Nositelj žiga može prenijeti žig na druge osobe i to u odnosu na sve proizvode i/ili usluge, ili u odnosu na dio.

Nositelj mora podnijeti Zavodu zahtjev, na temelju kojeg će Zavod upisati prijenos prava. Prijenos će biti upisan samo ako je nositelj dostavio:

  • ovjerovljeni prijepis ugovora o prijenosu prava, ili
  • ovjerovljeni izvadak iz ugovora, ili
  • izvornik potvrde o prijenosu prava potpisan od bivšega i novoga nositelja prava.

Prijenos prava ima učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar.

Drugi uvjeti za podnošenje (čl. 20. st. 2-5. Pravilnika)

Ako podnositelj zahtjeva traži djelomični upis prijenosa prava, Zavod će stvoriti novu prijavu ili registraciju žiga koja obuhvaća proizvode ili usluge u odnosu na koje je izvršen prijenos. Kada dolazi do prijenosa prava koji uključuje proizvode ili usluge određene nekim općim izrazom, opći će se izraz uporabiti u svim novim popisima proizvoda ili usluga u koje je prenesen i bit će ograničen odgovarajućim dodacima kako bi se izbjeglo preklapanje popisa proizvoda ili usluga.

Potpun prijepis spisa predmeta izvorne prijave ili registracije žiga postat će dio spisa predmeta nove prijave ili registracije ovoga članka, a prijepis zahtjeva za upis prijenosa prava postaje dio spisa predmeta izvorne prijave ili registracije.

Novoj prijavi ili registraciji žiga Zavod će dodijeliti novi broj.

Postupci pokrenuti u odnosu na izvornu prijavu ili registraciju žiga, odnosit će se i na novu prijavu ili registraciju ako ona obuhvaća proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.