6.5.3 Licencija (čl. 39. Zakona)

Nositelj može podnijeti zahtjev za upis licencije žiga u odnosu na sve registrirane proizvode ili usluge ili dio tih proizvoda ili usluga, za cijeli ili za dio teritorija Republike Hrvatske. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

Na zahtjev davatelja ili stjecatelja licencije, licencija će biti upisana ako je Zavodu podnesen

  • ovjerovljeni izvadak iz ugovora o licenciji, ili
  • izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije

Licencija će biti objavljena u službenom glasilu Zavoda ako su uplaćene propisana pristojba i naknada troškova. Učinak prema trećim stranama licencija ima nakon upisa u registar.